Späť na výpis kurzov

BKIDZ 1-4 MIDI

2×45 minút

Skupinový kurz (7-10 detí) pre žiakov prvého stupňa základných škôl je zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí k angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky), výtvarných a iných produktívnych i konverzačných aktivít.

Vyučovanie jazyka v skupine v sebe spája viaceré výhody, ako napríklad:

· Viac partnerov na komunikáciu

· Odstránenie stresu z komunikácie v cudzom jazyku

· Vedenie detí k tímovej spolupráci

· Väčšia vnútorná motivácia napredovať a zlepšovať sa

· Väčší stupeň socializácie a nadväzovania kontaktov s rovesníkmi

· Väčšia variabilita zábavných aktivít, ktoré majú za výsledok nenútené učenie sa

Kurz je vedený našimi kvalifikovanými lektormi s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi a výučbou anglického jazyka.

Vyučovanie prebieha v priestoroch ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene.

Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Čas výučby:

· BKIDZ 1 MIDI: pondelok a streda od 13.40 do 14.25.

· BKIDZ 2 MIDI: utorok a štvrtok od 13.40 do 14.25.

· BKIDZ 3 MIDI: utorok a štvrtok od 14.30 do 15.15.

· BKIDZ 4 MIDI: streda od 14.30 do 15.15 a piatok od 13.40 do 14.25.

 

Cena kurzu 150 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijný materiál.

Kurz ponúkame aj vo verzii MINI a MICRO.

Mám záujem