Skupinový kurz BADULT C1 Online

68 lekcií x 45 minút / 1 semester. Výučba 2x v týždni po 90 minút

Skupinový online kurz anglického jazyka v skupine MINI (max 4-6 študentov) určený pre stredne pokročilých  študentov. Rozvíja detailne rozvíja level Ba zameriava sa  na frázové slovesáidiomatické výrazy a sofistikované štruktúry, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou akademických textovRozvíja sa tu písomný prejav, čítanie akademických textov a posluch vedeckých formátov  študentov tak, aby boli po absolvovaní kurzu pripravení na štúdium na vysokej škole v zahraničí. Kurz je vedený komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), kde „speaking“ je súčasťou každej aktivity. 

Cieľový level po štyroch semestroch: C1, 4-6 študentov v skupine, obsahuje študijné materiály. Cena: 350€/semester (splatná v 2 štvrťročných splátkach) + 9€ zápisné (jednorazový poplatok). Aby ste sa z B2 dostali na level C1, je pri frekvencii tejto výučby zvyčajne potrebné absolvovať 4 semestre kurzu (2 moduly = dva školské roky). Ak máte o kurz záujem, vyplňte prosím náš prihlasovací formulár, alebo si ho rovno zakúpte na našej stránke. (Cena 184 Eur je za jednu kvartálnu splátku plus jednorazové zápisné).

Ak si nie ste istí Vašou jazykovou úrovňou, vyhraďte si cca 40 minút a spravte si náš „placement test“ ktorého počet bodov môžete uviesť v prihlasovacom formulári, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať a dohodeme spolu podrobnejšie detaily o Vašom kurze.

Kurz je vedený našimi kvalifikovanými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou anglického jazyka.  

Vyučovanie prebieha pomocou platformy ZOOM alebo podobnej alternatívy vhodnej na vyučovanie. Frekvencia výučby je 2 x v týždni po 90 minút. 

Vyučovanie prebieha vo večerných hodinách 18.00-19.30 alebo po dohode celej skupiny.

V prípade nenaplnenia MINI skupiny ponúkame možnosť otvoriť kurz vo verzii MICRO (2-3 študenti) pri zmene ceny.

Čas výučby:

 • BADULT C1 MINI 90 min ONLINE: pondelok 18:00 a štvrtok 18:00

  Prihlasovací formulár

  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.