Skupinový kurz BADULT C1 Online

68 lekcií x 45 minút / 1 semester. Výučba 2x v týždni po 90 minút

Skupinový online kurz anglického jazyka v skupine MINI (max 4-6 študentov) určený pre stredne pokročilých  študentov. Rozvíja detailne rozvíja level Ba zameriava sa  na frázové slovesáidiomatické výrazy a sofistikované štruktúry, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou akademických textovRozvíja sa tu písomný prejav, čítanie akademických textov a posluch vedeckých formátov  študentov tak, aby boli po absolvovaní kurzu pripravení na štúdium na vysokej škole v zahraničí. Kurz je vedený komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), kde „speaking“ je súčasťou každej aktivity. 

Cieľový level po štyroch semestroch: C1, 4-6 študentov v skupine, obsahuje študijné materiály. Cena: 300€/semester  + 9€ zápisné (jednorazový poplatok). Aby ste sa z B2 dostali na level C1, je pri frekvencii tejto výučby zvyčajne potrebné absolvovať 4 semestre kurzu (2 moduly = dva školské roky). Ak máte o kurz záujem, vyplňte prosím náš prihlasovací formulár, alebo si ho rovno zakúpte na našej stránke.

Ak si nie ste istí Vašou jazykovou úrovňou, vyhraďte si cca 40 minút a spravte si náš „placement test“ ktorého počet bodov môžete uviesť v prihlasovacom formulári, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať a dohodeme spolu podrobnejšie detaily o Vašom kurze.

Kurz je vedený našimi kvalifikovanými lektormi s dlhoročnými skúsenosťami s výučbou anglického jazyka.  

Vyučovanie prebieha pomocou platformy ZOOM alebo podobnej alternatívy vhodnej na vyučovanie. Frekvencia výučby je 2 x v týždni po 90 minút. 

Vyučovanie prebieha vo večerných hodinách 18.00-19.30 alebo po dohode celej skupiny.

V prípade nenaplnenia MINI skupiny ponúkame možnosť otvoriť kurz vo verzii MICRO (2-3 študenti) pri zmene ceny.

Čas výučby:

 • BADULT C1 MINI 90 min ONLINE: pondelok 18:00 a štvrtok 18:00

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.