Prémium individuálna výučba Individuálny lektor

Čas podľa dohody, (1x55minút, alebo 2x55 minút)

Individuálne vyučovanie (1 učiteľ – 1 žiak) patrí k najobľúbenejším typom výučby anglického jazyka nielen v našej jazykovej škole.

Medzi výhody individuálneho vyučovania patrí:

· nedelíte sa o priestor na hodine a máte 100% pozornosť učiteľa,

· máte veľkú mieru kontroly nad priebehom hodín,

· vyučovanie si prispôsobíte svojmu vlastnému tempu,

· vaše individuálne potreby sú na prvom mieste,

· prežívate vysoko motivujúci proces vzájomného učenia medzi učiteľom a študentom,

· obsah hodiny „ušitý“ na mieru Vašim potrebám (príprava na certifikát, preopakovanie učiva zo školy, témy, ktoré Vás bavia, atď.),

· môžete si vybrať z viacerých učiteľov vrátane individuálneho vyučovania s „native speaker“ (rodeným hovoriacim) lektormi, či CELTA kvalifikovanými lektormi, alebo slovenskými lektormi.

 

Hľadáte individuálny kurz pre vaše dieťa?

Všetky výhody individuálneho vyučovania platia aj pri vyučovaní detí a teenagerov. Využite teraz zvýhodnené ceny individuálneho vyučovania s junior učiteľmi pre deti.

Vyučovanie prebieha vo veľmi príjemných, zrekonštruovaných priestoroch JŠ BEST v centre mesta Zvolen na ulici 29. augusta 2, ale vieme sa prispôsobiť aj požiadavke prísť vyučovať priamo do firmy klienta (pri zmene ceny).

Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Čas výučby:

· Prémium individuálne vyučovanie: podľa dohody s klientom.

Cena kurzu individuálne podľa výberu lektora (ceny nájdete v sekcii cenník) + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prosím Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať ohľadom podrobnejších detailov Vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.