Skúšky LTE

Kvalifikácia LTE je vhodným nástrojom na všeobecné overenie úrovne ovládania anglického jazyka, ale využíva sa aj na špecifickejšie testovanie na pracovisku a vo vzdelávacích inštitúciách (pri prijímacích pohovoroch alebo pre potreby záverečnej skúšky).

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.