Sme rodinná jazyková škola vo Zvolene,

ktorá sa zameriava výlučne na vyučovanie anglického jazyka a to pre všetky vekové kategórie. Vo Zvolene sme sa do povedomia dostali najmä kvalitou našej práce a dobrými výsledkami.

Od svojho založenia sa profilujeme ako netradičná jazyková škola, ktorá ponúka inovatívne kurzy angličtiny pre teenagerov (konverzačné hodiny s multimediálnym obsahom pre mladých, debaty o seriáloch a filmoch v originálnom znení) ako aj dynamické hodiny pre mladých študentov. Pre dospelých študentov máme v ponuke zaujímavé skupinové a individuálne kurzy, kurzy obchodnej angličtiny najmä pre firemnú klientelu ale aj prípravu na certifikáty ako B2First (bývalé FCE) a C1Advanced (bývalé CAE).

Čím sa odlišujeme od iných jazykových škôl? Vytvorili sme unikátny model, v ktorom študentom sofistikovane prideľujeme lektorov na základe overeného kľúča. Časť nášho úspechu je tiež založená na jedinečnom tíme junior lektorov, v ktorom dávame priestor na realizáciu šikovným, cieľavedomým mladým ľuďom s vynikajúcou angličtinou minimálne na úrovni C1. Pod našim vedením a neustálym tréningom sa z nich stávajú kompetentní lektori jazyka, ktorí vytvárajú uvoľnené, zábavné a motivujúce prostredie, ideálne pre akvizíciu jazyka. Naši mladí študenti, ktorí si k našim lektorom vytvárajú pozitívne väzby, tento model chvália a úprimne sa na naše hodiny a denné tábory tešia. Junior lektori mladým študentom tiež slúžia ako pozitívny príklad, ktorý môžu v živote nasledovať.

Výučba v malých skupinách (4-6 študenti) v sebe spája viaceré výhody:

  • Anglickú gramatiku
  • Konverzačné zručnosti
  • Prípravu na maturitnú skúšku z anglického jazyka
  • Obchodnú angličtinu
  • Individuálnu výučbu

a to pre úrovne A1-C1 európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Radi Vás privítame v príjemnom prostredí našej jazykovej školy v centre mesta Zvolen neďaleko Zvolenskej Európy.

Rozumieme potrebám študentov aj lektorov

Zakladatelia jazykovej školy a zároveň lektori Vladimír Dolinec a Lucia Dolincová sú držiteľmi medzinárodne uznávaného certifikátu Cambridge CELTA s viac ako 17 ročnými skúsenosťami.

Odborná kvalita výuky je našou prioritou. Každý senior lektor v našej škole má dlhoročné skúsenosti s výučbou anglického jazyka a často aj cenné skúsenosti zo zahraničných pobytov či stáží. Všetci naši senior aj junior lektori prechádzajú dôsledným a zodpovedným výberom.

Pevnou súčasťou nášho tímu je aj native speaker lektor z Veľkej Británie (CELTA) pre autentickú skúsenosť pri komunikácii.

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.