LanguageCert International ESOL A2 Access

Písomná skúška sa zameriava na listening – posluch, reading – čítanie a writing – písanie. 
Ústna skúška je zameraná výlučne na speaking. Tieto skúšky sú priradené k úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové zručnosti CEFR.

Skúšku si môžete objednať samostatne alebo obidve skúšky naraz.

Pri online skúške závisí termín aj miesto na vás. Výsledok dostanete rýchlejšie, ako pri skúške v testovacom centre.

Písomná skúška A2:

  • Minimálny počet bodov: 75/150 – úroveň potvrdzujete pri zisku 50%
  • Zručnosti: LISTENING, READING, WRITING
  • Bodové hranice:

High pass (vysoká úspešnosť) 101-150 / 150

Pass (úspešnosť) 75-100  / 150

Fail (pod hranicou úspešnosti) 0-74 / 150

Formát

LISTENING – posluchové porozumenie textu, rozdelená na 4 časti
READING – čítané porozumenie textu, rozdelená na 4 časti
WRITING – písanie 2 textov, slovná zásoba, gramatika, štylizácia

Detailný formát skúšky nájdete v prípravných materiáloch, ktoré sú voľne dostupné tu. Prajeme veľa šťastia pri príprave!

Trvanie skúšky: 1 hodina 40 minút
20 minút Listening,
1 hodiny 20 minút neprerušene Reading a Writing

 

Ústna skúška A2:

  • Minimálny počet bodov: 25/50 – úroveň potvrdzujete pri zisku 50%
  • Zručnosť:: SPEAKING
  • Bodové hranice:

High pass (vysoká úspešnosť) 35-50  / 50
Pass (úspešnosť) 25-34 / 50
Fail (pod hranicou úspešnosti) 0-24 / 50

 

Formát

SPEAKING – rozhovor so skúšajúcim, rozdelená na 4 časti
PART 1 – kolo zahrievacích otázok

PART 2 – situácie predstavené skúšajúcim, komunikácia v daných situáciách

PART 3 – práca s obrázkami, výmena a opis podobností a rozdielov

PART 4 – príprava a prezentácia názoru na danú tému, niekoľko otázok k téme

 

Detailný formát skúšky nájdete v prípravných materiáloch, ktoré sú voľne dostupné tu. Prajeme veľa šťastia pri príprave!

Trvanie skúšky: 9 minút Speaking

Najväčšou výhodou pre vás, ako skúšaného, je určite možnosť jednorázového zakúpenia Take2. Take2 znamená, že v prípade, že skúšku nespravíte, namiesto plnej ceny za opätovný nákup máte druhý pokus iba za cenu 20 eur. Túto možnosť máte iba pri kúpe samotnej skúšky a je využiteľný do 6 mesiacov od neúspešneho pokusu o skúšku.

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.