Young Learners ESOL – Fox a Owl O skúškach pre deti

LanguageCert Young Learners ESOL je súbor skúšok pre najnižšiu vekovú aj vedomostnú úroveň, vytvorený špeciálne pre kandidátov starších ako sedem rokov za účelom zvýšenia motivácie zlepšiť svoje jazykové schopnosti a oboznámenia mladých študentov s procesom robenia skúšok v cudzom jazyku. Táto zručnosť sa našim kandidátom zíde v budúcnosti pri náročnejších skúškach a kvalifikáciách, ktorých sa budú chcieť zúčastniť na ceste za svojim snom.

Prečo si vybrať Young Learners ESOL – Fox a Owl?

  • skúšky vytvorené špeciálne pre deti
 • zábavné úlohy
 • témy zvolené pre danú vekovú kategóriu
 • motivácia pre deti aby sa zlepšovali
 • živé a stimulujúce farebné ilustrácie
 • sú motivačné – každý dostane certifikát s rôznym počtom odznakov –  počet líštičiek alebo sovičiek označuje výkon na skúške
 • samostatná ústna a písomná skúška – možnosť absolvovať len jednu časť podľa výberu
 • prípravný materiál  poskytneme zadarmo
 • nástroj na sledovanie pokroku
 • zľava pre študentov JŠ BEST

  Skúšky Young Learners ESOL sú rozdelené do dvoch úrovní – Fox , nižšia úroveň (PRE-A1) trvá  spolu 65 minút a Owl, vyššia úroveň (A1) trvá spolu približne 82 minút. Obidve skúšky môžete absolvovať iba v papierovej forme u nás v JŠ BEST alebo na inom dohodnutom mieste vhodnom na testovanie.


Pre koho je určené skúška Young Learners ESOL?


Táto skúška je vhodná pre všetkých mladých študentov, ktorých materinský jazyk nie je angličtina a 

 • majú 7+ rokov 
 • navštevujú kurz angličtiny alebo súkromné doučovanie 
 • absolvovali kurz angličtiny a chcú si zmerať svoj pokrok a overiť svoje schopnosti
 • navštívili anglický kemp, tábor alebo jazykový pobyt v zahraničí a chcú si overiť čo sa naučili
 • chcú si overiť svoje jazykové vedomosti pred nástupom do ďalšieho stupňa jazykového kurzu

Z čoho skúška pozostáva?


LanguageCert Young Learners ESOL Fox a Owl sú skúšky špecificky pripravené pre mladých študentov. Práve preto sú svojim obsahom prispôsobené deťom – sú  zábavné a obsahujú vhodné aktivity doplnené farebnými ilustráciami.

Posluchová časť: obsahuje otázky s výberom z viacerých možností, spájacích cvičení a otvorených otázok s jednoduchými odpoveďami. Všetky časti sa počúvajú dvakrát.

Čítanie s porozumením: obsahuje úlohy, v ktorých deti priraďujú obrázok ku slovám, odpovedajú na zatvorené otázky na základe obrázkov, alebo dopĺňajú text  o obrázku s krátkymi odpoveďami.

Písanie:  obsahuje úlohy, v ktorých deti tvoria vety s použitím informácií zo svojho života alebo o obrázku, ktorý je im ukázaný.

Rozprávanie: obsahuje krátky rozhovor o kandidátovi so skúšajúcim a úlohy, v ktorých deti rozprávajú o obrázku. 

Cenník skúšok v testovacom centre

Úroveň skúšky Písomná skúška Ústna skúška
Pre-A1 FOX  29 eur 29 eur
A1 OWL 29 eur 29 eur

Ak máte záujem o ktorýkoľvek certifikát Young Learners, kontaktujte nás a my vám poskytneme aktuálne informácie k termínom.

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.