LanguageCert International ESOL C2 Mastery

Písomná skúška sa zameriava na listening – posluch, reading – čítanie a writing – písanie. 
Ústna skúška je zameraná výlučne na speaking. Tieto skúšky sú priradené k úrovni C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové zručnosti CEFR.

Skúšku si môžete objednať samostatne alebo obidve skúšky naraz.

Pri online skúške závisí termín aj miesto na vás. Výsledok dostanete rýchlejšie, ako pri skúške v testovacom centre.

Písomná skúška C2:

  • Minimálny počet bodov: 75/150 – úroveň potvrdzujete pri zisku 50%
  • Zručnosti: LISTENING, READING, WRITING
  • Bodové hranice:

High pass (vysoká úspešnosť) 101-150 / 150

Pass (úspešnosť) 75-100  / 150

Fail (pod hranicou úspešnosti) 0-74 / 150

Formát

LISTENING – posluchové porozumenie textu, rozdelená na 4 časti
READING – čítané porozumenie textu, rozdelená na 4 časti
WRITING – písanie 2 textov, slovná zásoba, gramatika, štylizácia

Detailný formát skúšky nájdete v prípravných materiáloch, ktoré sú voľne dostupné tu. Prajeme veľa šťastia pri príprave!

Trvanie skúšky: 3 hodiny 10 minút
30 minút Listening,
2 hodiny 40 minút neprerušene Reading a Writing

 

Ústna skúška C2:

  • Minimálny počet bodov: 25/50 – úroveň potvrdzujete pri zisku 50%
  • Zručnosť:: SPEAKING
  • Bodové hranice:

High pass (vysoká úspešnosť) 35-50  / 50
Pass (úspešnosť) 25-34 / 50
Fail (pod hranicou úspešnosti) 0-24 / 50

 

Formát

SPEAKING – rozhovor so skúšajúcim, rozdelená na 4 časti
PART 1 – kolo zahrievacích otázok

PART 2 – situácie predstavené skúšajúcim, komunikácia v daných situáciách

PART 3 – krátka diskusia, plánovanie, rozhodovanie sa…

PART 4 – príprava a prezentácia názoru na danú tému, niekoľko otázok k téme

 

Detailný formát skúšky nájdete v prípravných materiáloch, ktoré sú voľne dostupné tu. Prajeme veľa šťastia pri príprave!

Trvanie skúšky: 17 minút Speaking

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.