Späť na výpis kurzov

BC1ADVANCED MINI

2×60 minút

Skupinový kurz (4-6 študentov), ktorý je zameraný na prípravu na získanie certifikátu C1 Advanced. C1 Advanced je nový názov celosvetovo uznávanej certifikácie predtým známej ako Cambridge English Advanced (CAE), ktorá je hĺbkovou skúškou vysokej znalostnej úrovne anglického jazyka pod hlavičkou Cambridge a ktorá je uznávaná univerzitami a zamestnávateľmi na celom svete. V našom kurze smerujeme prípravu na všetky časti tejto skúšky v priebehu celého kurzu. Cieľom je zvyknúť si na typ cvičení a úloh v špeciálne pripravených materiáloch a zároveň napredovať v slovnej zásobe, gramatike a ďalšom rozvoji jazykových zručností. Kurz je vedený komunikatívnou metódou Native speaker lektorom s kvalifikáciou CELTA.

Výučba v malých skupinách (4-6 študenti) v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pred menšou skupinou ľudí

 

Vyučovanie prebieha vo veľmi príjemných, zrekonštruovaných priestoroch JŠ BEST v centre mesta Zvolen na ulici 29. augusta 2.

Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút.

Čas výučby:

· BC1ADVANCED MINI: utorok a štvrtok od 16.00 do 17.00.

Cena kurzu 265 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

V prípade nenaplnenia MINI skupiny ponúkame možnosť otvoriť kurz vo verzii MICRO (2-3 študenti) pri zmene ceny.

Mám záujem