Skupinové MICRO skupiny

MICRO-A 1×55 minút alebo MICRO-B 2×55 minút v týždni , cena od 13 do 16 Eur / 55 minút

Pri skupinách MICRO je princíp výučby a vekového zadelenia ten istý ako pri skupinách MINI, avšak počet študentov v MICRO skupinách je 2-3. Počet vyučovacích hodín za semester je pri MICRO-A 17 (1 x v týždni), a pri MICRO-B je to 34 hodín (2 x v týždni), cena za jednu vyuč. hodinu (55 minút) je 13 Eur/os (pri 3 klientoch v skupine), a 16 Eur/os (pri 2 klientoch v skupine).

BKIDZ 1-4 MICRO – pre žiakov prvého stupňa základných škôl (PREZENČNE)

BKIDZ 5-6 MICRO – pre žiakov 5., a 6. ročníka ZŠ (PREZENČNE)

BTEENZ MICRO – pre žiakov 7.,  8. a 9. ročníka ZŠ (PREZENČNE alebo ONLINE)

BHIGH MICRO – najmä pre prvý a druhý ročník stredných škôl (PREZENČNE alebo ONLINE)

Ak máte záujem o niektorý z našich MICRO skupinových kurzov, vyplňte prosím náš placement test (DETSKÝ – ak ste vo veku do 15 rokov, alebo DOSPELÝ – od 16 rokov), následne prosím vyplňte Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, aby sme mohli dohodnúť podrobnejšie detaily Vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.