Skupinové MINI skupina pre študentov SŠ – Prezenčne/ONLINE (BHIGH) a budúcich maturantov (BC1 ADVANCED MINI)

2×55 minút

Skupinový kurz (4-8 študentov) určený najmä pre prvý a druhý ročník stredných škôl ponúka skvelú možnosť pre rozvoj jazykových zručností študenta a nabratie sebavedomia pri používaní jazyka v praktických situáciách.

Vyučovanie je vedené komunikatívnou metódou so zameraním na rozvoj všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika).

Študenti sú rozdelení do skupín na základe úrovne podľa vstupného testu.

Kurz je vedený našimi kvalifikovanými lektormi s bohatými skúsenosťami s výučbou anglického jazyka.

Výučba v malých skupinách (4-8 študenti) v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pred menšou skupinou ľudí

Vyučovanie prebieha v JŠ BEST alebo ONLINE. Ak máte záujem o ONLINE vyučovanie, uveďte to prosím do poznámky.

Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Časy výučby:

 • BHIGH A1+ MINI: utorok 16:00 a štvrtok 16:00
 • BHIGH A2 MINI: utorok 16:00 a piatok 16:00
 • BHIGH B1 MINI: pondelok 15:00 a piatok 15:00
 • BHIGH B2 MINI: streda 16:00 a piatok 15:00

Cena kurzu: 230 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Pre vyššie ročníky, maturantov a vysokoškolákov ponúkame skupinový kurz:

 • BC1 ADVANCED MINI: streda 16:00 a piatok 15:00

Cena kurzu: 310 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, vyplňte prosím náš placement test , na základe ktorého vás zaradíme do jednej zo skupín. Následne prosím vyplňte Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, aby sme mohli dohodnúť podrobnejšie detaily Vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.