Skupinové MINI skupina pre žiakov 5.-6. roč. ZŠ – PREZENČNE (BKIDZ 5-6)

2×55 minút

Skupinový kurz (4-8 detí) pre žiakov 5., a 6. ročníka ZŠ zameraný na učenie anglického jazyka komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitím pútavého obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály, knihy).

Výučba v malých skupinách (4-8 študenti) pre deti v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pred menšou skupinou ľudí

Kurz je vedený našimi mladými kvalifikovanými lektormi s vysokou úrovňou anglického jazyka a so skúsenosťami s prácou s deťmi.

Vyučovanie prebieha vo veľmi príjemných, zrekonštruovaných priestoroch JŠ BEST v centre mesta Zvolen na ulici 29. augusta 2.

Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Časy výučby:

 • BKIDZ 5 MINI A: pondelok 14:00 a streda 14:00
 • BKIDZ 5 MINI B: utorok 15:00 a štvrtok 15:00
 • BKIDZ 6 MINI A: pondelok 16:00 a streda 15:00
 • BKIDZ 6 MINI B: pondelok 14:00 a streda 14:00
 • BKIDZ 6 MINI C: pondelok 14:00 a streda 15:00

Cena kurzu: 230 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prosím náš placement test , na základe ktorého vás zaradíme do niektorej z uvedených skupín. Následne prosím vyplňte Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, aby sme mohli dohodnúť podrobnejšie detaily vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.