Skupinové MINI skupina pre žiakov 7.-9. roč. ZŠ – Prezenčne/ONLINE (BTEENZ 7-9)

2×55 minút

Skupinový kurz (4-8 detí) pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ zameraný na učenie sa komunikatívnou metódou s cieľom odstrániť komunikačný blok a rozvinúť ich komunikačné schopnosti pomocou aktivít zameraných na všetky jazykové zručnosti (rozprávanie, písanie, čítanie, počúvanie a gramatika), využitia pútavého obsahu a tém blízkych tejto vekovej skupine (hudba, videá, filmy, seriály, knihy).

Študenti sú rozdelení do skupín na základe úrovne podľa vstupného testu.

Výučba v malých skupinách (4-8 študenti) pre deti v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pre menšou skupinou ľudí

Kurz je vedený našimi mladými kvalifikovanými lektormi s vysokou úrovňou anglického jazyka a so skúsenosťami s prácou s deťmi.

Vyučovanie prebieha v JŠ BEST alebo ONLINE. Ak máte záujem o ONLINE vyučovanie, uveďte to prosím do poznámky. Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Čas výučby:

 • BTEENZ A1+ MINI: pondelok 16:00 a streda 16:00 (siedmaci – začiatočníci)
 • BTEENZ A2 MINI A: pondelok 15:00 a piatok 14:00 (siedmaci)
 • BTEENZ A2 MINI B: streda 15:00 a piatok 15:00 (siedmaci)
 • BTEENZ B1 MINI A: streda 15:00 a piatok 16:00 (ôsmaci)
 • BTEENZ B1 MINI B: utorok 15:00 a štvrtok 16:00 (ôsmaci)
 • BTEENZ B1 MINI C: utorok 15:00 a štvrtok 15:00 (deviataci)

Cena kurzu: 230 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prosím náš placement test (DETSKÝ – pre žiakov do 8. ročníka, alebo DOSPELÝ – pre žiakov od 9. ročníka a vyššie), na základe ktorého vás zaradíme do jednej zo skupín. Následne prosím vyplňte Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, aby sme mohli dohodnúť podrobnejšie detaily Vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.