Individuálne / skupinové Obchodná angličtina

2×55 min alebo podľa dohody

Ponúkame aj kurzy obchodnej angličtiny. Väčšinou sa jedná o individuálne vyučovanie, no v prípade záujmu poskytujeme aj skupinové kurzy pre firemných zákazníkov.

Kurz je vedený našimi kvalifikovanými lektormi s bohatými skúsenosťami s výučbou anglického jazyka.

Vyučovanie jazyka v skupine v sebe spája viaceré výhody ako napríklad:

· Viac partnerov na komunikáciu

· Odstránenie stresu z komunikácie v cudzom jazyku

· Väčšia vnútorná motivácia napredovať a zlepšovať sa

· Väčší stupeň socializácie a nadväzovania kontaktov

· Väčšia variabilita zábavných aktivít, ktoré majú za výsledok nenútené učenie sa

Vyučovanie prebieha vo veľmi príjemných, zrekonštruovaných priestoroch JŠ BEST v centre mesta Zvolen na ulici 29. augusta 2, ale vieme sa prispôsobiť aj požiadavke prísť vyučovať priamo do firmy klienta (pri zmene ceny).

Jedna vyučovacia hodina trvá 55 až 90 minút – podľa dohody.

Cena kurzu individuálne podľa dohody + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

V prípade nenaplnenia MINI (4-6 študenti) skupiny ponúkame možnosť otvoriť kurz vo verzii MICRO (2-3 študenti) pri zmene ceny.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.