Skupinový kurz C1 – INTENZÍVNY 5-TÝŽDŇOVÝ ESOL LanguageCert PRÍPRAVNÝ KURZ

30 hodín, 2x v týždni po 3 hodiny, spolu 5 týždňov

5-týždňový intenzívny ONLINE kurz s našim CELTA lektorom. Kurz je primárne zameraný na prípravu na LanguageCert ESOL jazykové certifikované skúšky a získanie certifikátu úrovne C1 Expert, ktorý je uznávaný univerzitami a zamestnávateľmi na celom svete. V našom kurze smerujeme prípravu na všetky časti tejto skúšky. Cieľom je zvyknúť si na typ cvičení a úloh v špeciálne pripravených materiáloch a zároveň napredovať v slovnej zásobe, gramatike a ďalšom rozvoji jazykových zručností. Zoznámenie sa s formátom skúšky je dôležitou súčasťou úspešného zvládnutia certifikovaných skúšok. Na tomto kurze pri intenzite 2x v týždni po 3 hodiny (30 lekcií – 300 Eur) sa naučíte stratégii nie len pri príprave, ale pri procese priebehu plánovanej skúšky. Minimálna jazyková úroveň pre prípravný kurz je C1, počet ľudí v skupine sa pohybuje od 6 do 10 a kurz prebieha zvyčajne v podvečerných hodinách. Viac informácií o certifikovaných jazykových skúškach nájdete aj na našej stránke www.languagecert.sk.

Viac informácií o najbližšom plánovanom C1 prípravnom kurze nájdete na tomto linku.

Výučba v malých skupinách v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pred menšou skupinou ľudí

Vyučovanie prebieha ONLINE formou a najbližší kurz začína 2. októbra 2023 a končí 1. novembra 2023.

· C1 Expert ESOL LanguageCert prípravný kurz: pondelok a stredu od 18:00 do 21:15

Cena kurzu 300 EUR/5 týždňov/30 lekcií + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály. Využite akciu a kúpte si zľavnený kurz za 220 EUR do 25.9.2023!

V prípade nenaplnenia MINI skupiny ponúkame možnosť otvoriť kurz vo verzii MICRO (2-3 študenti) pri zmene ceny.

Ak máte záujem prihlásiť sa na kurz, vyplňte prosím Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať ohľadom podrobnejších detailov Vášho kurzu.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.