Prvé slová a vety START (2-3 roky)

Kurz: ROČNÝ v 2 SEMESTROCH

Forma kurzu: skupinová

Rozsah kurzu: 60 lekcií / šk. rok

Organizácia: 2 x 25 minút v týždni

Počet detí v skupine: 5-8

Platby: 230+9 € jednorázové zápisné na začiatku šk.r. (SEPT) + 170 € (FEB) 

Cena celého ročného kurzu : 409 €  (v 2 splátkach vrátane zápisného) deti, ktoré absolvujú kurz v jednej zo zazmluvnených škôlok majú zľavu 35 EUR na ročný kurz.

*Už teraz sa dá prihlásiť na kurz začínajúci v septembri 2022, alebo na jednu z ukážkových lekcií zdarma

(Všetok výučbový materiál je už v cene)

Prihláste svoje dieťa na kurz Teddy Eddie prostredníctvom Prihlasovacieho formulára nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať ohľadom podrobnejších informácií o kurze.

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.