Skupinový kurz BMATURITA CONVO ONLINE

34×60 minút/semester, pre študentov vo veku 18–19 rokov

Cieľový level po dvoch semestroch: B2, 4-6 študentov, obsahuje študijné materiály, Cena: 195€+9€ zápisné 

Skupinový konverzačný kurz (4-6 študentov) online angličtiny pre študentov maturitného ročníka s cieľom pripraviť sa na maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2. Náš kurz na cieľovej úrovni B2 je zameraný na učenie sa pútavou formou a vytvorenie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k angličtine pomocou využívania zaujímavých tém, dynamického striedania aktivít a využitia autentického obsahu, ktorý študentov stimuluje ku diskusii a využívaniu novej slovnej zásoby, gramatických štruktúr ako aj funkčného jazyka potrebného pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. 
 
Vyučovanie prebieha pomocou platformy ZOOM alebo podobnej alternatívy vhodnej na vyučovanie. Vyučovanie prebieha vo večerných hodinách 18.00-19.00 

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.