Skupinový kurz BTEENZ ONLINE

34×60 minút/semester, pre študentov vo veku 14-15 rokov

Cieľový  level po dvoch semestroch: A2 , 4-6 študentov, obsahuje študijné materiály, Cena: 195€+9€ zápisné

Skupinový kurz (4-6 študentov) online angličtiny pre žiakov  9. ročníka ZŠ alebo prvého ročníka SŠ vo veku približne 14-15 rokov. Náš kurz na cieľovej úrovni A2 je zameraný na učenie sa pútavou formou a vytvorenie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k angličtine pomocou využívania zaujímavých tém, dynamického striedania aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, autentický obsah z TV on demand – napr. NETFLIX, pesničky, online aplikácie – Youtube, Kahoot, Padlet, Skribbl.io) a konverzačných cvičení.

Vyučovanie prebieha pomocou platformy ZOOM alebo podobnej alternatívy vhodnej na vyučovanie. 

Vyučovanie prebieha v poobedňajších hodinách 15.00-16.00

Výhody online vyučovania:

– učíte sa z pohodlia domova, kancelárie alebo dovolenky  :).

 šetríte čas a peniaze – odpadajú náklady na cestovanie a parkovanie 

– zaujme Vás relatívne nový spôsob vyučovania 

– učíte sa v bezpečí, nikto nenakazí Vás a Vy nenakazíte nikoho 

– menej zrušených hodín 

– moderné technológie majú tendenciu zlepšiť koncentráciu na štúdium 

– učiteľ má lepšie možnosti na monitorovanie vašej komunikácie 

– lepšie využite videa, aplikácií, zdieľania dokumentov, obrázkov, zvuku a videa 

– spoznáte ľudí z rôznych kútov Slovenska a neskôr možno aj zahraničia 

– popri učení jazyka sa rozvíjajú aj počítačové zručnosti 

kurzy anglina

Naše kurzy

Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.