Skupinové MINI skupina pre žiakov 1.-4. roč. ZŠ – PREZENČNE (BKIDZ 1-4)

2×55 minút

Skupinový kurz (4-8 detí) pre žiakov prvého stupňa základných škôl je zameraný na učenie sa hrou a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku angličtine pomocou striedania dynamických pohybových aktivít, hier, súťaží, multimediálneho obsahu (video, rozprávky, pesničky) výtvarných a iných produktívnych a konverzačných aktivít.

Výučba v malých skupinách (4- 8 študenti) pre deti v sebe spája viaceré výhody:

· Väčšia možnosť komunikácie s viacerými partnermi – v pároch, skupinkách

· Komunikácia s rôznymi partnermi v skupinkách uvoľňuje trému, zábrany, podporuje spontánnosť a „hovorenie“

· Pre niektorých študentov je príjemnejšie vyjadrovať svoje myšlienky pre menšou skupinou ľudí

Kurz je vedený našimi mladými kvalifikovanými lektormi s vysokou úrovňou anglického jazyka a so skúsenosťami s prácou s deťmi.

Vyučovanie prebieha vo veľmi príjemných, zrekonštruovaných priestoroch JŠ BEST v centre mesta Zvolen na ulici 29. augusta 2. Žiaci budú môcť po dohode s nami navštevovať kurzy aj na 5.ZŠ vo Zvolene.

Jedna vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Časy výučby pre šk. rok 2022/23:

 • BKIDZ 1 MINI (na 5. ZŠ):  utorok a štvrtok  13:30 – 14:25 (prváci)
 • BKIDZ 2 MINI (na 5. ZŠ): pondelok a streda  13:30 – 14:25 (druháci)
 • BKIDZ 3 MINI (na 5. ZŠ): pondelok a štvrtok  14:35 – 15:30 (tretiaci)
 • BKIDZ 3 MINI (v BESTe): utorok a štvrtok  16:00 (tretiaci)
 • BKIDZ 4 MINI (na 5. ZŠ): utorok 14:35 – 15:30 a piatok 13:50 – 14:45  (štvrtáci)
 • BKIDZ 4 MINI (v BESTe): utorok a štvrtok  15:00 (štvrtáci) aj o 16:00 (štvrtáci)

Cena kurzu 230 EUR/semester + jednorazové zápisné 9EUR + študijné materiály.

Ak máte záujem o tento kurz, vyplňte prosím náš placement test , následne prosím vyplňte Prihlasovací formulár nižšie, na základe ktorého Vás budeme kontaktovať, aby sme mohli dohodnúť podrobnejšie detaily Vášho kurzu.

 

  Prihlasovací formulár  Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES týmto dávam svoj súhlas/nesúhlas spoločnosti BESTanglina, s.r.o., Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 52599701, DIČ: 2121076056 a spoločnosti JŠ BEST, Ľ. Štúra 40, 96001 Zvolen, IČO: 53262671 na zber mojich osobných údajov/údajov maloletého/ej na fakturačné účely, registráciu a ďalšie úkony spojené s účasťou na kurze a realizáciou poskytovanej služby, vrátane neskoršej komunikácie, ako aj pre potreby vlastného marketingu pre účely ponúkania služieb, zasielania informácií o produktoch a to aj elektronickými prostriedkami (email, sms, telemarketing). Som si plne vedomý/á svojej zodpovednosti za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov a prehlasujem, že súhlas/nesúhlas udeľujem dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania.

  kurzy anglina

  Naše kurzy

  Vo všetkých kurzoch kladieme dôraz najmä na „hovorenie" a praktické využitie jazyka v každodenných situáciách. Ponúkame aj PREMIUM individuálne vyučovanie.

  Potrebujete viac informácií? Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.